Keresés

1 - 10. találat a 14 közül. 1/2. lap

Médiafogyasztási szokások elemzése II. rész

A gyakorlatnak köszönhetően jobban ráláthatnak médiafogyasztási szokásaink különbözőségére, illetve ara, hogy mennyire vagyunk tudatosak szokásaink kialakításában. A feladat az elektronikus médiumokra (televízió, rádió, internet) fókuszál.

Médiafogyasztási szokások elemzése I. rész

A gyakorlatnak köszönhetően a tanulók jobban ráláthatnak saját médiafogyasztási szokásaikra, illetve arra, hogy azok hogyan alakítják napirendjüket. A gyakorlat az elektronikus médiumokra, tehát a televízióra, rádióra és az internetre fókuszál.

Arculat és "eladható" karakterek

A gyakorlat segítségével a tanulók tudatosíthatják, hogy a valóságshow-k, illetve a reality elemeket tartalmazó szórakoztató műsorok (például tehetségkutató műsorok) szereplőinek kiválasztásában mekkora szerepe van az archetípusok szerepeltetésének, illetve az eladhatóságnak. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mennyire „valós” a valóságshow

Reality műsorok különböző célcsoportoknak

A gyakorlat során a tanulók szerkesztői szerepbe kerülnek, a kreativitásuk mellett pedig „üzleti szemléletükre” is szükség lesz. A gyakorlat előfeltétele, hogy ismerjék a célcsoport és a reality műsorok fogalmát.

Videoklip elemzés

A gyakorlat hatására a tanulók tudatosabban tekinthetnek a videoklipekre és az általuk  képviselt valóságértelmezésre.

Filmes műfajok

A gyakorlat célja: Abból a feltevésből indulunk ki, hogy a tanulók középiskolás korukban már jó néhány filmes műfajt ismernek, csak nem tudatosították az egyes műfajok jellegzetességeit. A gyakorlat során lehetőségük nyílik rá, hogy passzív ismereteiket aktivizálják, és maguk gyűjtsék össze a műfaji sajátosságokat. A műfajokkal való ismerkedést később természetesen kiegészíthetjük azzal, hogy megtekintünk és elemzünk filmrészleteket.

Egy napom

A gyakorlat célja: A tanulók fantáziájuk alapján dönthetnek arról, hogy egy történetet milyen cselekményen keresztül és milyen elbeszélő szerkezetben mutatnak be. A gyakorlat előfeltétele, hogy a tanulók ismerjék a filmes elbeszélés különböző formáit, elemeit és jelentőségét.

Vers és kép

A tanulók kreativitásukra támaszkodva gyakorolhatják, hogy hogyan fejezhetik ki a költészet által közvetített hangulatot a mozgókép kifejezőeszközeivel.

Férfiasság és agresszió a médiában

A gyakorlat során tudatosíthatjuk, hogy milyen sztereotip elképzelések élnek bennünk a nemi szerepekre vonatkozóan, illetve hogyan kapcsolódik össze bennünk a férfiasság és az agresszió. Megvizsgáljuk, miként befolyásolja a nemi szerepekről való gondolkodást a média. A feladat alkalmat ad arra is, hogy tudatosítsuk: az agressziónak pozitív vonatkozásai is vannak, így például a küzdeni tudás, a kezdeményezés, véleményünk felvállalása akár konfliktusok árán is stb.

Megvilágítás

A fényképek elemzése során a diákok átlátják a megvilágítás és a hangulat összefüggését. Tudatosítják, hogy a megvilágítás mennyire fontos eszköz a fotó üzenetének közvetítésében.

<< / 2 >>