A bejelentések elintézésének módja

Amint beérkezik egy bejelentés, felszólítjuk a vélhetően jogellenes tartalmat közreadó honlap szerkesztőjét vagy a tartalmat  tároló szerver üzemeltetőjét, hogy távolítsa el a kifogásolt részt.

A törlést a szervertulajdonos (közvetítő szolgáltató) a közte és a tartalom feltöltője közt létrejött szerződés alapján teszi meg: ezekben a szerződésekben szerepel, hogy a szerveren csak olyan anyagot, honlapot lehet elhelyezni, amelyeknek nem része jogellenes tartalom. Külföldi szerveren lévő tartalom esetén tájékoztatjuk még az adott országban működő hotline-t is. Ha a jogsértő tartalom bűncselekményt vagy annak előkészületét is megvalósíthatja, akkor a rendőrséget is értesítjük.

A kiskorúakra káros, illetve veszélyes, ugyanakkor nem jogsértő tartalmak esetén arra hívjuk fel a honlap szerkesztőjét vagy a szerver üzemeltetőjét, hogy a honlapon egyértelműen jelezze, hogy az oldalon lévő tartalom a kiskorúak számára káros lehet.

Fontos tudni, hogy az Internet Hotline-nak nem feladata, hogy az interneten fellelhető médiatartalmakat, például az internetes sajtótermékeket, a lekérhető tartalmakat, vagy bármilyen médiatartalmat vizsgáljon. Ha egy bejelentés valamilyen jogsértő internetes médiatartalmat érint, akkor annak megvizsgálása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának feladata.

Az Internet Hotline tevékenysége nem hatósági eljárás, hanem egy olyan tevékenység, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a társadalmi felelősségvállalás jegyében végez. Az Internet Hotline, illetve az azt üzemeltető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság törvényi felhatalmazás hiányában a jogellenes tartalom esetében a törlésre, illetve a kiskorúakra káros tartalomra való figyelemfelhívásra kötelezni senkit nem tud - a médiatartalmak fentebb említett esetét kivéve. A kifogásolt tartalom eltávolítását az Internet Hotline csupán kéri arra hivatkozással, hogy az jogszabályba ütközik: a kifogásolt tartalmat a honlapok szerkesztői, illetve a szerverek üzemeltetői általában eltávolítják, illetve feltüntetik annak kiskorúakra ártalmas voltát. Az Internet Hotline tehát semmi olyan tevékenységet nem végez, amit az állampolgár némi technikai ismeret mellett ne tudna maga is megtenni.

Mindezekre is figyelemmel az Internet Hotline eljárására  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai nem vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy „spamet”, azaz kéretlen elektronikus hirdetést az NMHH ezen, kéretlen elektronikus hirdetés bejelentésére szolgáló űrlapján jelenthet be, további információkat a kéretlen elektronikus hirdetésről és az eljárásról itt olvashat. Kéretlen elektronikus hirdetések kivizsgálásával tehát az Internet Hotline nem foglalkozik. Az Internet Hotline-on szerzői jogokat megsértő internetes tartalmak sem jelenthetőek be.

Amennyiben bejelentést tesz, akkor megadhatja nevét és e-mail címét, ha azt kívánja, hogy a bejelentés eredményéről értesítsük. Ebben az esetben a megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük, így Ön bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, illetve tájékoztatást adatai kezeléséről. Lásd még erről az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A kérdésről még részletesebben lásd a GYIK rovatot.

2012.11.26. 11:28

kiskorúak védelme bejelentések internet hotline