Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen célt szolgál az Internet Hotline?

Az Internet Hotline szolgáltatáson keresztül a világhálón található jogellenes, vagy a kiskorúakra káros, illetve veszélyes tartalmakat lehet bejelenteni. Bejelenthetőek többek között a pedofil tartalmak; a visszaélés képmással, videofelvétellel, vagy egyéb személyes adattal; az online térben történő zaklatás; az erőszakos tartalmat megjelenítő oldalak.

Mióta üzemel az Internet Hotline?

Az Internet Hotline szolgáltatást 2011 szeptember 22-én vette át a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Tartalomipari Szövetségtől, amely azt már 2005 óta üzemeltette. A tevékenység tehát nem új, az régóta létezik Magyarországon, ahogyan a világ sok más országában is, ahol szintén civil, vagy állami szervek üzemeltetik a forródrótokat.

Mi minősül jogsértő, illetve a kiskorúakra káros, illetve veszélyes tartalomnak?

Jogellenes minden olyan tartalom, amely a hatályos jogszabályokba, különösen a büntető törvénykönyvbe, illetve a polgári törvénykönyvbe ütközik. Az internet világában a legjellemzőbb jogsértések a világhálón megvalósuló zaklatás, illetve a más képmásával vagy egyéb személyes adatával való visszaélés, például annak jogellenes közzététele. Kiskorúakra káros vagy veszélyes tartalom minden olyan tartalom, amely a kiskorúban félelmet, visszatetszést kelthet, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsan befolyásolhatja.

Hogyan kezeli az Internet Hotline a bejelentéseket?

Amint beérkezik egy bejelentés, felszólítjuk a vélhetően jogellenes tartalmat közreadó honlap szerkesztőjét vagy a tartalmat  tároló szerver üzemeltetőjét, hogy távolítsa el a kifogásolt részt. A törlést a szervertulajdonos (közvetítő szolgáltató) a közte és a tartalom feltöltője közt létrejött szerződés alapján teszi meg: ezekben a szerződésekben szerepel, hogy a szerveren csak olyan anyagot, honlapot lehet elhelyezni, amelyeknek  nem része jogellenes tartalom. Külföldi szerveren lévő tartalom esetén tájékoztatjuk még az adott országban működő hotline-t is. Ha a jogsértő tartalom bűncselekményt vagy annak előkészületét is megvalósíthatja, akkor a rendőrséget is értesítjük.

A kiskorúakra káros, illetve veszélyes, ugyanakkor nem jogsértő tartalmak esetén arra hívjuk fel a honlap szerkesztőjét vagy a szerver üzemeltetőjét, hogy a honlapon egyértelműen jelezze, hogy az oldalon lévő tartalom a kiskorúak számára káros lehet.

Mi a bejelentés útja?

bejelentes_2

Miben tud nekem az Internet Hotline segíteni?

Az Internet Hotline semmi olyat tevékenységet nem végez, amit bárki némi technikai ismeret mellett ne tudna maga is megtenni (lásd az erről szóló ismertetőnket). A Hotline csupán segítséget nyújt, kérésre elvégzi azokat a lépéseket, amelyeket minden állampolgár, illetve internethasználó megtehet.

Mit kell tudni az Internet Hotline jogi hátteréről?

Az Internet Hotline tevékenysége nem hatósági eljárás, hanem egy olyan tevékenység, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a társadalmi felelősségvállalás jegyében végez. Az Internet Hotline, illetve az azt üzemeltető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság törvényi felhatalmazás hiányában a jogellenes tartalom esetében a törlésre, illetve a kiskorúakra káros tartalomra való figyelemfelhívásra kötelezni senkit nem tud. A kifogásolt tartalom eltávolítását az Internet Hotline csupán kéri arra hivatkozással, hogy az jogszabályba ütközik: a kifogásolt tartalmat a honlapok szerkesztői, illetve a szerverek üzemeltetői általában eltávolítják, illetve feltüntetik annak kiskorúakra ártalmas voltát. Az Internet Hotline tehát semmi olyan tevékenységet nem végez, amit az állampolgár némi technikai ismeret mellett ne tudna maga is megtenni.

Milyen tartalmakat nem vizsgál az Internet Hotline?

Fontos tudni azt is, hogy az Internet Hotline-nak nem feladata, hogy az interneten fellelhető médiatartalmakat, például az internetes sajtótermékeket, a lekérhető tartalmakat, vagy bármilyen médiatartalmat vizsgáljon. Ha egy bejelentés valamilyen jogsértő internetes médiatartalmat érint, akkor annak megvizsgálása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának feladata.

Mindezekre is figyelemmel az Internet Hotline eljárására  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai nem vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy „spamet”, azaz kéretlen elektronikus hirdetést az NMHH ezen, kéretlen elektronikus hirdetés bejelentésére szolgáló űrlapján jelenthet be, további információkat a kéretlen elektronikus hirdetésről és az eljárásról itt olvashat. Kéretlen elektronikus hirdetések kivizsgálásával tehát az Internet Hotline nem foglalkozik. Az Internet Hotline-on szerzői jogokat megsértő internetes tartalmak sem jelenthetőek be.

Korlátozza-e az Internet Hotline a világháló szabadságát?

A fenti válaszokból is eredően nyilvánvalóan nem. Mivel az Internet Hotline ügyintézése nem hatósági eljárás, ezért kötelezni senkit semmire nem tud, az érintett honlapok szerkesztőit, a szerverek üzemeltetőit legfeljebb kérni tudja arra, hogy a jogsértő tartalmakat távolítsák el. Semmi olyat nem tesz tehát az Internet Hotline, amit bármelyik állampolgár ne tudna megtenni.

Hogyan kezelik a bejelentők adatait?

Amennyiben bejelentést tesz, akkor megadhatja nevét és e-mail címét, ha azt kívánja, hogy a bejelentés eredményéről értesítsük. Ebben az esetben a megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük, így Ön bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, illetve tájékoztatást adatai kezeléséről. Lásd még erről az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Tájékoztatnak-e bejelentésem eredményéről?

Igen. Ha elérhetőségét a bejelentő-adatlapon megadja, úgy tájékoztatást küldünk az általunk megtett intézkedésekről, eredményekről, illetve az egyéb kezdeményezhető lépésekről.