Jogsértések az interneten és kezelésük

Az internet használata mindennapi életünk szerves részévé vált. Ennek pozitív hatása, hogy egyre több információhoz juthatunk: az internet a tanuláshoz, munkához, ismereteink bővítéséhez elengedhetetlenné vált. Virtuális kapcsolataink sűrűsödnek, egyre többen leszünk regisztrált tagjai például közösségi oldalaknak. A világháló által nyújtott alkalmazások, lehetőségek egyre bővülnek tehát, napról napra több adatot, jellemzőt tárolva rólunk.

Ezzel párhuzamosan erősödnek az interneten a gyanútlan felhasználóra leselkedő veszélyek. Mik lehetnek ezek a veszélyek? Milyen sérelem érheti a felhasználót az interneten? Milyen lehetőségei vannak az Önt ért sérelmek orvoslására? Az alábbi tájékoztató ebben szeretne Önnek segíteni. Fontos hangsúlyozni, hogy az alább ismertetett lehetőségek mindenki számára nyitva állnak.

Mik a legjellemzőbb jogsértések?

A világhálón sajnálatos módon egyre elterjedtebb az úgynevezett „internetes zaklatás”, angol nevén cyberbullying.  Összefoglaló néven így nevezzük azokat az eseteket, amikor a világhálót arra használják, hogy más embereket zaklassanak: a világhálóra jogszerűtlenül felkerült fényképek, videofelvételek, az ott közétett lejárató megjegyzések sokkal szélesebb nyilvánossághoz jutnak el, így sokkal nagyobb kárt okozhatnak. Az internetes zaklatás leggyakoribb esetei példálózó jelleggel az alábbiak:

 • Gyakori eset, hogy egy állampolgár személyes adatait (például nevét, telefonszámát, lakcímét, fényképét) az érintett hozzájárulása, jóváhagyása nélkül teszik közzé. Ennek jellemző példája, amikor valaki más nevében regisztrál egy közösségi vagy társkereső oldalra, és ott róla általában valótlan és sérelmes adatokat tesz közzé.
 • Egyre többször előfordul az is, hogy egy gyermek fényképe pedofil környezetbe kerül.
 • Az is előfordulhat, hogy egy gyermekről vagy felnőttről olyan kép kerül fel például egy közösségi oldalra, amit tudta és engedélye nélkül kínos helyzetben készített róla valaki, és ezeket a felvételeket videó-, illetve képmegosztó oldalakon teszik közzé.
 • Nem ritka az sem, ha valaki mással, annak akarata ellenére mobiltelefonon, interneten, közösségi oldalakon vagy személyesen rendszeresen kapcsolatba akar lépni, őt zaklatják.
 • Gyakorta előfordul, hogy közösségi oldalon regisztrált személy jelszavát feltörik, oldalára belépnek, esetleg a profilját törlik vagy hozzáférhetetlenné teszik.

A jogsértések másik kategóriáját képezik azok az internet előtt is létező jogellenes tevékenységek, bűncselekmények, amelyek az online környezetbe kerülve sokkal veszedelmesebbekké váltak: az internet a pedofil tartalmak, az egyes rasszista, kirekesztő nézetek terjedését, illetve a kábítószerrel folytatott kereskedelmet is elősegítheti.

Mit tehet?

Fontos tudni, hogy Ön ezeket az eseteket nem kell, hogy tétlenül nézze; az ilyen sérelmek orvoslására számos eszköz áll rendelkezésére:

1. Kérje az Internet Hotline segítségét. Az Internet Hotline a bárki által megtehető, alább ismertetett lépéseket végzi el Ön helyett.

2. A probléma megoldásának másik módja (ha nem az Internet Hotline-on keresztül tesz bejelentést), hogy Ön közvetlenül a szolgáltatót hívja fel a jogsértő tartalom eltávolítására. Azaz ilyen kérelemmel fordulhat a honlap, a közösségi vagy videómegosztó oldal szerkesztőjéhez.

Hogyan tudhatom meg, hogy ki a szolgáltató?

A legtöbb weboldalon megtalálhatók azok a kapcsolati pontok, amelyeken keresztül az oldal üzemeltetőjével felveheti a kapcsolatot, és az ott leírtaknak megfelelően kérheti a jogsértés megszüntetését.

Ha ilyen információ nem áll rendelkezésre, akkor lehetősége van arra, hogy az adott weboldalt regisztráló kilétét megtudja az alábbi módszer segítségével:

.hu domainek (weboldalak) esetében:

 • Böngészőjével menjen a www.domain.hu/domain/domainsearch/ oldalra.
 • itt a keresendő domainmezőnél, ahol a „hu” szöveg szerepel, a nyíl megnyomásával keresse ki a keresendő link kiterjesztését (pl. .hu, co.hu, org.hu, suli.hu stb.).
 • Ezután az előző mezőbe írja be az oldal nevét, majd kattintson a „keress” szövegre.
 • A megjelenő oldalon (whoisrecord) láthatja, hogy ki volt a domain kérelmezője, akiről további információkat nyerhet a képen megjelenő ellenőrző kód beírását és a „mehet”-re való kattintást követően.
 • Itt részletes információt találhat arról, hogy ki a domain tulajdonosa, ill. kihez fordulhat reklamáció esetén. Javasoljuk, hogy jogsértés esetén forduljon az „admin-kontakt” vagy a „tech-kontakt” mezőben megadott személyekhez.
 • Előfordulhat olyan eset, amikor a domainnév tulajdonosára vonatkozóan az oldal nem ad ki információt, ekkor az adott weboldalon megjelenő információra kell hagyatkoznia.

Más, külföldi domainek esetében:

 • Böngészőjével menjen a whois.domaintools.com oldalra.
 • Az oldalon a „lookup” (keress) előtti mezőbe írja be a weblap domainnevét (pl.cnn.com), majd kattintson a „lookup” szövegre.
 • A megjelenő oldalon találhatja a domainnév tulajdonosára vonatkozó adatokat. Javasoljuk, hogy jogsértés esetén forduljon az „administrative-contact” vagy a „technical-contact” mezőben megadott személyekhez.

Mit tartalmazzon a szolgáltatóhoz küldendő értesítés?

 • A sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tényeket, például: „Adataimat hozzájárulásom nélkül a ....weboldalon elérhetővé tették.”
 • A jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, például a link beillesztése, a lementett képernyőkép.
 • Nevét, elektronikus levelezési címét.

Külföldi szerveren lévő tartalom esetén arra is van lehetőség, hogy a szerver országa szerinti hotline-t értesítse. A hotline-ok elérhetőségeit itt találja meg:http://www.inhope.org/gns/report-here.aspx


3. Ha kérését a szolgáltató (a honlap szerkesztője vagy az oldalnak tárhelyet biztosító szerver üzemeltetője) nem teljesíti, akkor további jogorvoslati eszközök állnak Ön előtt.

 • Indíthat úgynevezett polgári pert a jogsértő tartalmat közzétevő ellen (a honlap szerkesztője, illetve bárki, aki az oldalon a jogellenes tartalmat elhelyezte), illetve az oldalnak tárhelyet biztosító szerver üzemeltetője ellen. Ebben a perben a bíróság elrendelheti a jogsértő tartalom világhálóról való törlését, illetve Ön akár kártérítést is kérhet. Ezen eljárások azonban hosszabb ideig, akár hónapokig, évekig is eltarthatnak.
 • Bizonyos esetek akár bűncselekménynek is minősülhetnek. Így a fent részletezett cselekmények megvalósíthatják a becsületsértés, rágalmazás, visszaélés személyes adattal, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, illetve a zaklatás elnevezésű, a Btk.-ban szabályozott bűncselekményeket. Ilyen esetekben Ön feljelentést is tehet a rendőrségen, ezzel elindítva a jogsértő személy büntetőjogi felelősségre vonását.

Mit tartalmazzon a feljelentés?

Lényeges, hogy az alábbi adatokat a feljelentés mindenképpen tartalmazza:

 • Ismert vagy ismeretlen az elkövető.
 • A bűncselekmény gyanújára vonatkozóan konkrét adat, azaz: miért gondolja, hogy bűncselekmény történt.
 • Egyértelműen legyen benne, hogy Ön kéri az elkövető felelősségre vonását.


Ezen kívül írjon le benne mindent, amit fontosnak tart.

Adatvédelmi jogsértések esetén, azaz amikor az Ön személyes adatával (nevével, címével, telefonszámával, lakcímével) élnek vissza, kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. Ezt megteheti személyesen, telefonon, faxon, illetve e-mailben is, az alábbi elérhetőségeken: (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391 14 00; fax: +36 (1) 391 14 10; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu/).

Gyermekeink védelmében

Gyermekeink az internet világában tapasztalatlanságuk, ismerethiányuk miatt fokozott veszélynek vannak kitéve. Fontos ezért, hogy a szülők kiemelten figyeljenek arra, hogy a fentebb leírt jogsértésektől gyermekeiket megóvják, gyermekük internetezési szokásait figyelemmel kísérjék.

Ha gyermekét mégis valamilyen, a fentiekben megjelölt jogsértés éri, akkor 14 éven aluli gyermeke nevében Ön kezdeményezheti az egyes jogorvoslati eszközök alkalmazását. Ha gyermeke már 14 éves elmúlt, akkor a jogsérelem ellen akár önállóan is felléphet.

bejelentések internet hotline internet jogsértő tartalom